Onze site maakt gebruik van Flash.
Uw browser ondersteunt dit niet! 

 

logo Body WishLeveringsvoorwaarden en nadere informatie voor apparatuur

Bezoekadres:Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht (Tradepoint Building) Telefoon: +31(0)30-658 5250
Productkenmerken:Lees de beschrijving van het product op de site.
Gebruiksaanwijzing:Lees de gebruiksaanwijzing van het product op de site volg de bij de ingebruikstelling gegeven instructies en raadpleeg de gebruikershandleiding.
Prijs:Op aanvraag.
Aanbiedingen:Actieprijzen zijn alleen geldig gedurende de actieperiode of op de beurs en slechts zolang de voorraad strekt.
Wijze van aflevering:Aflevering, installatie en ingebruikstelling geschiedt op de door de afnemer opgegeven locatie.
Voorzieningen:De kosten van voorzieningen voor electriciteit, verbouwing etc. komen voor rekening van de koper.
Transportkosten:Bij de prijs van apparatuur komen nog de transportkosten af fabriek bij.
Verzekering:De kosten van verzekering van apparatuur en risico's van diefstal, schade etc. na oplevering zijn voor rekening van de koper.
Betaalwijze:Betaling geschiedt conform hetgeen in de offerte is afgesproken, onder rembours, in contanten of door overmaking van de afgesproken termijnen op onze rekening.
Eigendomsvoorbehoud:Levering geschiedt onder voorbehoud van eigendom totdat het aankoopbedrag volledig is voldaan.
Wachttijd: Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien goederen niet voorradig zijn vindt levering plaats op basis van backorder.
Levertijd:De levertijd wordt in goed overleg met de koper afgesproken.
Garantie:De garantievoorwaarden van de fabrikant gelden.
Onderhoud:Onderhoudswerkzaamheden of reparaties worden uitbesteed aan derden. Voor zover sprake is van een afzonderlijk contract voor onderhoud van apparatuur nemen wij volgens planning contact op.
Service:Neem contact op met Body Wish als u vragen heeft over onderhoud, garantie, vervanging van lampen, bijvullen of het bedienen van apparatuur. Wij doen ons best om u zo spoedig mogelijk te helpen.
Klachten:Geef uw klachten altijd per e-mail door.
Aansprakelijkheid:Verkoper is niet aansprakelijk voor (schade door) onjuist gebruik , onderhoud of fouten in de apparaten. Bij normaal gebruik mag men verwachten dat het product voldoet aan de redelijke verwachtingen van de koper.
Beperking aansprakelijkheid:Indien de beperking van onze aansprakelijkheid door de rechter te ruim is bevonden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
Wijzigingen:Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
Copyright:Niets uit deze site mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen met betrekking tot alle informatie op deze site.